خرید کفش برای فرزندان کرمانشاه

shoes kermanshahدر پی کمکهای شما یاران همیشگی و با همکاری سرکار خانم هادیکاشی، ۲۲۱ جفت کفش مناسب جهت تعدادی از فرزندان شناسایی شده از زلزله زدگان استان کرمانشاه تهیه گردید.
از خیر ارجمند جناب آقای اهورا که ۱۰۰ جفت کفش را اهدا نمودند صمیمانه سپاسگزاریم.
خداوند سعادت و برکت در زندگی را به ایشان و تمامی همراهان موسسه اعطا کند.