استقرار صندوق در فروشگاه کفش دکتر آس

sandogh dr asاستقرار صندوق احسان مؤسسه خیریه ریحانه سعادت در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کفش و صندل دکتر آس در مناطق
قلهک با مدیریت سرکار خانم تقویان
رودکی (سلسبیل) با مدیریت جناب آقای مقدم
هفت حوض با مدیریت جناب آقای کاظمی
پیروزی با مدیریت جناب آقای صالح آبادی
با هماهنگی سرکار خانم هادیکاشی.
با آرزوی سلامتی برای همه نیکوکاران گرامی به ویژه مدیران محترم شرکت تولیدی کفش و صندل دکتر آس