ارسال کانکس

kaneksبارگیری و ارسال کانکس ویژه خانواده‌های زلزله‌زده روستای کوئیک استان کرمانشاه (امروز مورخ ۹۶/۰۹/۲۳) که با همراهی شما عزیزان همیشه همراه مؤسسه تهیه گردید.
سپاسگزار شما نیکوکاران گرامی هستیم