تهیه سری سوم لوازم التحریر

با همت شما نیکوکاران گرامی و همیشه همراه مؤسسه امروز توانستیم ۲۲۰ بسته لوازم التحریر و ۱۲۶ جلد کتاب برای دانش آموزان محروم بومهن تهیه نماییم.

نتیجه واریزی های کمک به تهیه لوازم التحریر و کتاب:
۱. جناب آقای دکتر سرهنگ پور ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲.سرکار خانم اراده ۵۰.۰۰۰ تومان
۳. سرکار خانم فراهانی ۳۵.۰۰۰ تومان
۴. جناب آقای عبدالكريمي ۱۰۰.۰۰۰ تومان
۵. سرکار خانم فداکار ۵۰.۰۰۰ تومان
۶. جناب آقای خداوردی مقدم (باغسیاه) ۱.۳۹۵.۰۰۰
۷. سرکار خانم درزی ۲۰۰.۰۰۰ تومان
۸. جناب آقای شهسواری ۷۰۰.۰۰۰ تومان
جمع کل:۵.۵۳۰.۰۰۰ تومان

با سپاس از شما خوبان نیکوکار