دریافت هدایای فرزندان

daryaft hadayaدریافت هدایای فرزندان پذیرفته شده در کنکور سراسری که به همت سرکار خانم قضایی تهیه شده بود لبخندی وصف ناپذیر بر لب عزیزانمان نشاند.
تمامی فرزندان ریحانه قدردان توجه و حمایت های شما نیکوکاران گرامی هستند