استقرار صندوق صدقات در آرایشگاه ۱۳

sandogh arayeshgag13استقرار صندوق صدقات مؤسسه خیریه ریحانه سعادت در پیرایش مردانه ۱۳ واقع در تهرانپارس، هماهنگی و ارسال سرکار خانم هادیکاشی
با آرزوی سلامتی برای همه نیکوکاران گرامی