خرید و ارسال سری دوم هدایای پذیرفته شدگان کنکور

ehdaye hadaye2خرید و ارسال سری دوم هدایای دانش آموزان پذیرفته شده در کنکور سراسری و یکی از دانش آموزان ممتاز طرح سعادت فرزندان همکلاس به همت نیکوکار ارجمند سرکار خانم قضایی
۱.نیلوفر شجاعی (مهندسی شیمی)- یک لپ تاپ
۲.علیرضا بختیاری (علوم صنایع غذایی)- یک دستگاه پرینتر
۳. حسین آذری مخترع و دانش آموز ممتاز- یک عدد دوچرخه

با سپاس از همه خوبان
قطعا دعای خیر همه این فرزندان شامل حال همه دوستان نیکوکار خواهد شد