استقرار صندوق صدقات در آرایشگاه مردانه

sandogh arayeshgahاستقرار صندوق صدقات مؤسسه خیریه ریحانه سعادت در پیرایش مردانه آس واقع در تهرانپارس، هماهنگی و ارسال سرکار خانم هادیکاشی
با آرزوی سلامتی برای همه نیکوکاران گرامی