توزیع غذای نذر در روز عاشورا

toze ghaza ashora 96امروز در عاشورای حسینی نیز نیکوکاران همیشه همراه ریحانه دست مهربانی به سوی محرومان و ایتام دراز کردند.
توزیع ۳۰۰ پرس چلوکباب در هیئت بانوان میان مادران و فرزندانشان در منطقه کن به همت بانی ارجمند سرکار خانم امجد و هماهنگی سرکار خانم هادیکاشی
توزیع ۴۹۰ پرس غذای نذری در دهه اول محروم به همت نیکوکاران گرامی در مناطق محروم شهر تهران
با آرزوی رزق روزافزون برای سرکار خانم امجد، سرکار خانم هادی کاشی و سایر نیکوکاران گرامی