توزیع غذا در روز تاسوعا

toze ghaza tasoa 96امروز در تاسوعای حسینی نیکوکاران همیشه همراه ریحانه بار دیگر دست مهربانی به سوی محرومان دراز کردند.
توزیع ۲۴۱ پرس چلوکباب همراه با دوغ میان خانواده ها و دانش آموزان مدرسه جویندگان دانش در منطقه کن
توزیع ۷۰ پرس زرشک پلو همراه نوشابه و دسر میان خانواده های محروم شهریار
توزیع ۲۰ پرس قیمه در مرکز بهزیستی دختران واقع در میدان خراسان
با آرزوی رزق روزافزون برای سرکار خانم امجد و خاکسار بانیان این امر خیر و سرکار خانم هادیکاشی جهت هماهنگی و سایر نیکوکاران گرامی