شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

طرح کیف امید ریحانه

schoolبیایید در آستانه بازگشایی مدارس و آغاز فصل علم و دانش به رسم وفا و مهرورزی به دانش آموزان ایتام و نیازمند در شهرستان های محروم امیدی دوباره دهیم.
#طرح_کیف_امید_ریحانه سعادت به رسم هر سال آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی (لوازم التحریر) شما نیکوکاران بزرگوار می باشد.

شماره کارت:
۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۱۹۲۸۷
شماره تماس:
۰۲۱۸۸۳۹۵۲۹۳
لینک واریز مستقیم:

https://bahamta.com/13841-6655599