شماره تماس مؤسسه: ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ 

 

توزیع بخاری در مناطق زلزله زده خوی

بنی آدم اعضای یک پیکرند
که در آفرینش زیک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار

توزیع بخاری برقی میان هموطنان زلزله‌زده شهرستان خوی که با حمایت شما فرشتگان زمینی تهیه و ارسال شده است.
همواره سپاسگزار مهربانی تان هستیم

فروش استند مناسبتی

stand

دریافت صندوق صدقات

sandogh gholak