شماره تماس مؤسسه: ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ 

 

اهدای سبد ارزاق به خانواده های مرکز نواب

navab azogheh esfand 01آسانترین راه برای به دست آوردن آن چیزهایی که میخواهی این است کمک کنی تا دیگران هم به آن چیزهایی که می خواهند برسند.

به لطف مدیریت محترم دفتر موقوفات مبین، تعداد ۲۰ عدد سبد ارزاق برای خانواده های بی بضاعت در مرکز نواب تهیه و برای ایشان ارسال گردید.
همواره سپاسگزار مهربانی تان هستیم.

فروش استند مناسبتی

stand

دریافت صندوق صدقات

sandogh gholak