شماره تماس مؤسسه: ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ 

 

اهدای فرش به فرزند حدیث.ن

هیچ درختی بخاطر پناه دادن به کبوترها بی بار و برگ نشده است...
تکیه گاه باشیم ، مهربانی سخت نیست...

اهدای فرش به فرزند تحت پوشش حدیث.ن از استان چهارمحال و بختیاری که از طرف شما مهربانان برای ایشان تهیه و ارسال شده است.

فروش استند مناسبتی

stand

دریافت صندوق صدقات

sandogh gholak