شماره تماس مؤسسه: ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ 

 

تهیه نان از طرف خانم دباغ

nan mrs dabaghامروز و بمناسبت درگذشت مادری مهربان از طرف دخترشان سرکار خانم دباغ عزیز تعداد ۶۶۶ عدد نان لواش صلواتی تهیه و با همدلی و مهربانی سرکار خانم هادیکاشی میان خانواده های بی بضاعت در منطقه مامازند توزیع شد.
روحشان شاد و یادشان گرامی باد.

فروش استند مناسبتی

stand

دریافت صندوق صدقات

sandogh gholak