شماره تماس مؤسسه: ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ 

 

پرداخت هزینه درمان بیمار ضایعه نخاعی

bimar afghaniسلامی پر از مهر
بر قلب هایی که جز عشق و دوست داشتن
چیزی نیاموخته اند...

بیمار آقایی ۲۳ ساله و از اتباع افغان هستند.
متأسفانه ایشان به علت سقوط آسانسور در محل کار دچار ضایعه نخاعی شدند و در حال حاضر درگیر زخم بستر می باشند.
در حال حاضر ایشان تحت پوشش موسسه قرار دارند و به همت نیکوکار گرامی سرکار خانم عادلی مبلغ ۳ میلیون تومان بابت هزینه های درمانی ایشان پرداخت شد.
همواره سپاسگزار مهربانی تان هستیم

فروش استند مناسبتی

stand

دریافت صندوق صدقات

sandogh gholak