شماره تماس مؤسسه: ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ 

 

اهدای گوشت گوشت از طرف جناب غلامی

تا میتوانی مهربان باش ،
خدا مهربانی را پس انداز ذخیره عمرت میکند.

امروز از طرف نیکوکار گرامی جناب آقای غلامی یک رأس گوسفند قربانی و گوشت آن جهت توزیع میان خانواده ها و ایتام تحت پوشش تحویل موسسه گردید که بزودی میان این عزیزان توزیع خواهد شد.
از خداوند متعال برای ایشان رزق روزافزون و سلامتی خواهانیم.

فروش استند مناسبتی

stand

دریافت صندوق صدقات

sandogh gholak