شماره تماس مؤسسه: ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ 

 

توزیع نان در اولین پنجشنبه مرداد

nan 1 mordad 1401پنجشنبه ها به نیت درگذشتگان با هم فاتحه و صلوات قرائت می‌کنیم.

در اولین پنجشنبه از ماه مرداد از طرف بانوی نیکوکار سرکار خانم محمودی عزیز و به نیت مادر گرامیشان تعداد ۲۲۲ عدد نان لواش صلواتی تهیه و با همدلی سرکار خانم هادیکاشی میان خانواده های نیازمند منطقه محروم مامازند توزیع گردید.
روحشان شاد و یادشان گرامی باد