شماره تماس مؤسسه: ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ 

 

تهیه آبگرمکن برای مارال عزیز

abgarmkon maralبی بهانه مهربان باشیم...

مارال.م ۱۰ ساله و از ایتام استان چهارمحال و بختیاری است. دختر عزیزمان در پایه سوم ابتدایی مشغول به تحصیل است و همراه مادر مهربانش زندگی میکند.
خانواده مارال نیازمند یک دستگاه آبگرمکن بود که به لطف نیکوکاران گرامی در هیئت محبان الرضا و جناب آقای پیدایش این وسیله به ارزش ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان تهیه و ارسال شد .
همواره سپاسگزار مهربانی تان هستیم