شماره تماس مؤسسه: ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ 

 

توزیع نهار بمناسبت عید فطر

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت
صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت

امروز نهار بمناسبت عید فطر فرزندان عزیزمان در مراکز نواب، ولیعصر و اندرزگو مهمان سفره مهربانی نیکوکاران گرامی سرکار خانم آدور و جناب آقای مهندس وفایی بودند.
تعداد ۱۰۰ پرس غذا برای ایشان تهیه و میان ای عزیزان توزیع گردید.