شماره تماس مؤسسه: ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ 

 

افطاری روز بیست و نهم رمضان

دعای روز بیست و نهم ماه رمضان:
«خدایا بپوشان در آن با مهر و رحمت و روزى کن مرا در آن توفیق و خوددارى و پاک کن دلم را از تیرگیها و گرفتگى هاى تهمت اى مهربان به بندگان با ایمان خود.»

امشب به لطف نیکوکار گرامی سرکار خانم صبا پارسامهر شام و افطاری (حلیم) برای فرزندان عزیزمان در مراکز نواب و ولیعصر تهیه و ارسال گردید.
از خداوند متعال برای ایشان رزق روزافزون و سلامتی خواهانیم