شماره تماس مؤسسه: ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ 

 

خیرات نان

nan9پنجشنبه است، به یاد
پدران و مادران آسمانی
و همه عزیزان از دست رفته
فاتحه و صلوات می فرستیم🌸

این هفته نیز به لطف نیکوکاران گرامی و به نیت درگذشتگان این عزیزان نان صلواتی تهیه و میان خانواده ها و کارگران زحمتکش مناطق محروم مامازند و روستای مچ شهرستان سبزوار توزیع گردید.
🔹تعداد ۲۲۲ عدد نان لواش از طرف سرکار خانم محمودی
🔹تعداد ۱۱۱ عدد نان لواش از طرف سرکار خانم رضایی
🔹تعداد ۲۰۰ عدد نان خراسانی از طرف جناب آقای داودی
از این عزیزان و سرکار خانم هادیکاشی که با مهربانی موجبات این امر را فراهم آوردند نهایت سپاسگزاری را داریم.
روح تمام درگذشتگان قرین رحمت الهی