شماره تماس مؤسسه: ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ 

 

تهیه نان و توزیع کتاب

nan book sistanمهربانی تنها چیزیست
که وقتی با دیگران تقسیمش میکنیم
بیشتر میشود...

امروز نیز به لطف قلب مهربان و دستان بخشنده بانوی نیکوکار سرکار خانم طارمی عزیز تعدادی نان صلواتی تهیه و میان خانواده های نیازمند در محرومترین مناطق استان سیستان و بلوچستان توزیع گردید.
همچنین به همت بانوی نیکوکار سرکار خانم دلشاد کلیه کتاب های درسی و کنکور رشته تجربی برای دانش آموزان شهرستان نیکشهر استان سیستان و بلوچستان تهیه و با همدلی و همکاری سرکار خانم هادیکاشی تحویل این عزیزان گردید.

از خداوند مهربان برای همه شما فرشتگان زمینی سلامتی، نیک بختی و رزق روزافزون خواهانیم.