شماره تماس مؤسسه: ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ 

 

ارسال کتاب برای دانش آموزان مازندرانی

books mazandaranچشم ما در پی خوبان جهان خواهد بود
تا جهان باقی و آیین محبت باقیست
« استاد شهریار»

همانطور که استاد شهریار می فرمایند چشمان ما همچنان در پی خوبان جهان همچون شماست.
به لطف شما عزیزان تعداد ۲۲ عدد کتاب و ۵ عدد جزوه آموزشی و کمک آموزشی برای فرزندان عزیزمان در استان مازندران تهیه و برای ایشان ارسال شده است.
همواره سپاسگزار مهربانی تان هستیم