شماره تماس مؤسسه: ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ 

 

تهیه کتب کمک درسی

book mrs advarیک دنیا عشق، یک دریا مهربانی...
بسیاری از دانش آموزان رویاهای بزرگی برای آینده خود دارند، رویای دکتر شدن، مهندس شدن، نقاش شدن و هر شخص موفق دیگری...
خوشحالیم که با حمایت های شما عزیزان به برآورده شدن رویاهای فرزندان سرزمین مان کمک میکنیم. به لطف سرکار خانم آدور عزیز بسته کتاب های کمک آموزشی کنکور برای یکی از فرزندان ایتام تحت پوشش در استان تهران که وی نیز به دنبال موفقیت است، تهیه و به ایشان تقدیم شد.
با آرزوی موفقیت برای همه دانش آموزان سرزمینمان ایران🙏
همواره سپاسگزار قلب مهربان تان هستیم