شماره تماس مؤسسه: ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ 

 

اهدای ویترین از طرف خانم فاضلی

vitrin mrs afzaliیک دنیا عشق، یک دریا مهربانی...

سپاسگزار قلب های مهربان و دستان بخشنده شما هستیم. از طرف بانوی نیکوکار سرکار خانم فاضلی یک عدد ویترین به یکی از خانواده های تحت پوشش مؤسسه اهدا گردید.
از خداوند متعال برای ایشان و سرکار خانم هادیکاشی که با مهربانی موجبات این امر را فراهم آوردند طلب خیر و برکت داریم