شماره تماس مؤسسه: ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ 

 

پرداخت هزینه های گاز کشی خانه دختر عزیزمان

lole gaz royaمحبت تنها کلیدیست که بی هیچ بهانه ای هر قفلی را باز میکند...

رویا.ق از فرزندان تحت پوشش مؤسسه و ساکن استان خراسان شمالی شهرستان بجنورد است. چندی پیش به لطف شما مهربانان خانه رویا عزیز بازسازی شد و تنها لوله کشی گاز آن باقی ماند که امروز به همت شما خوبان این مهم انجام شد. مبلغ ۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان جهت انجام لوله کشی گاز خانه دختر عزیزمان واریز گردید.
سپاس که همواره همراهمان هستید