شماره تماس مؤسسه: ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ 

 

توزیع زرشک پلو

zereshkpolo mr kazemiمهربان باش، مهربانی زبان مشترک همه
انسانهاست...

امروز نهار فرزندان عزیزمان در مراکز نواب و ولیعصر مهمان سفره مهربانی جناب آقای کاظمی بودند. تعدادی زرشک پلو همراه سالاد و نوشابه برای این عزیزان تهیه و میان ایشان توزیع گردید.
همواره سپاسگزار مهربانی تان هستیم