شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

تهیه یخچال برای آقای دانیال

yakhchal danialامروز از عشق بگوییم تا تمام راهها به دوست داشتن ختم شوند...
از امید بگوییم تا در دلها نور امید باشیم..‌.

دانیال.گ ۲۲ ساله و مبتلا به بیماری اعصاب و حرکتی است. پدر دانیال فوت شده و در اسلامشهر در خانه ای استیجاری زندگی می کند. ایشان نیازمند یک دستگاه یخچال بود که به لطف جناب آقای غفاری مشکل ایشان بر طرف گردید.
سپاسگزار مهربانی شما فرشتگان زمینی هستیم که همواره همراهمان هستید


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : ul in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47