شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

افطاری روز ۲۷ ماه رمضان

ghormehsabzi 27 ramezan 1400دعای روز بیست و هفتم ماه رمضان:
«خدایا، در این ماه، فضیلت شب قدر را روزی ام ساز و کارهایم را از سختی به آسانی برگردان و پوزش هایم را بپذیر و گناه و بار گران را از گُرده ام بریز، ای مهربان به بندگان شایسته.»

امروز فرزندان بی سرپرست مرکز نواب افطار مهمان سفره مهربانی نیکوکاران گرامی خانم ها داودی و باقری و آقایان عظیمی، آزادی و ایرانشاهی هستند.
تعداد ۱۸ پرس چلو قرمه سبزی همراه دوغ با هماهنگی و همدلی سرکار خانم هادیکاشی میان این عزیزان توزیع گردید.
از خداوند متعال برای همه شما فرشتگان سلامتی و روزق روزافزون خواهانیم


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : ul in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47