شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

افطاری روز ۲۶ ماه رمضان

milk ramezan 1400دعای روز بیست و ششم ماه رمضان:
«خدایا، کوششم را در این ماه مورد سپاس و گناهم را آمرزیده و عملم را پذیرفته و عیبم را پوشیده قرار ده، ای شنواترین شنوایان.»

در واپسین روزهای ماه رمضان به لطف و مهربانی بانوان نیکوکار سرکار خانم سلیمی و سرکار خانم م.الف مقداری زولبیا و بامیه، شیر کاکائو و کیک برای فرزندان بی سرپرست مرکز نواب جهت افطاری تهیه و با هماهنگی سرکار خانم هادیکاشی میان این عزیزان توزیع گردید.
همواره سپاسگزار مهربانی تان هستیم.
عبادت هایتان قبول درگاه خداوند متعال


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : ul in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47