شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

اهدای گوشت از طرف دکتر شیرازی

gosht dr shiraziمهربان که باشی، هرکجا که باشی
در خاطره ها می مانی....

سپاسگزار قلب های مهربان شما خوبان هستیم که حتی در خارج از این آب و خاک دست مهربانی به سوی هموطنان نیازمند دراز می کنید.
از طرف جناب آقای دکتر شیرازی عزیز که در آمریکا زندگی می کنند مبلغ ۵ میلیون تومان جهت تهیه گوشت گوسفند برای خانواده های بیماران تحت پوشش واریز گردید.
از خداوند متعال برای ایشان رزق روزافزون خواهانیم.


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : ul in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47