شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

توزیع آرد میان هموطنان سیستانی

رسول خدا (ص) می فرمایند:
«رمضان ماهى است كه ابتدایش رحمت است و میانه‏اش مغفرت و پایانش آزادى از آتش جهنم.»

تهیه و توزیع ۱۰۰ کیسه آرد (به ارزش ۹ میلیون تومان و از مکان جمع آوری گلریزان ویژه تهیه آرد) میان هموطنان محروم در منطقه بنت استان سیستان و بلوچستان روستاهای منزلی و غدی دراپ در شب های قدر

همواره سپاسگزار مهربانی تان هستیم


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : ul in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47