شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

افطاری روز ۲۵ ماه رمضان

eftari 25 ramezan 1400دعای روز بیست و پنجم ماه رمضان:
«خدایا، مرا در این ماه دلبسته اولیائت و دشمن دشمنانت قرار ده و آراسته به راه و روش خاتم پیامبرانت گردان، ای نگهدارنده ی دل های پیامبران.»

در ماه مبارک رمضان به لطف و مهربانی سرکار خانم دلشاد تعداد ۲۸ پرس چلو کباب همراه نوشابه و ماست موسیر برای افطار فرزندان بی سرپرست مرکز ولیعصر تهیه گردید و با هماهنگی و مهربانی سرکار خانم هادیکاشی تحویل این مرکز شد.
عبادت هایتان قبول درگاه حق تعالی


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : ul in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47