شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

توزیع نان صلواتی در ماه رمضان

nan ramezan1400قلب ماه رمضان، شب قدر است.

نان گرم سفره افطار خانواده های نیازمند منطقه مامازند امروز به لطف و مهربانی جناب آقای پناهی و خانواده محترمشان تأمین گردید. تعداد ۱۰۰ عدد نان لواش صلواتی برای افطار میان این عزیزان توزیع گردید. از بانی این امر خداپسندانه و سرکار خانم هادیکاشی که با همراهی همیشگی خود موجبات این امر را فراهم آوردند نهایت سپاسگزاری را داریم.
عبادت هایتان قبول درگاه حق تعالی


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : ul in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47