شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

توزیع ماهی پلو از طرف خانم سلیمی

sabzipolo mrs salimiمحبت تنها کلیدی است که بی هیچ بهانه‌ای هر قفلی را باز میکند...

به لطف سرکار خانم سلیمی عزیز تعداد ۱۲ پرس سبزی پلو و ماهی برای فرزندان بی سرپرست مرکز نواب تهیه و با هماهنگی و همدلی سرکار خانم هادیکاشی میان این عزیزان توزیع گردید.
از خداوند متعال برای همه شما فرشتگان سلامتی و روزق روزافزون خواهانیم


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : ul in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47