شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

توزیع نان در آخرین پنجشنبه سال

nan esfand99هر روز می‌تونه روز قشنگی باشه
اگه ما هنر قشنگ زندگی کردن رو داشته باشیم
همراهی شما فرشتگان، زنگی رو قشنگ می‌کنه

پنجشنبه گذشته و بمناسبت آخرین پنجشنبه سال ۹۹ به نیت درگذشتگان از طرف بانوی نیکوکار سرکار خانم وکیل صمد تعداد ۱۵۰ عدد نان بربری صلواتی میان خانواده های بی بضاعت منطقه محروم خاورشهر کوره دولابی توزیع گردید. از بانی این امر خداپسندانه و سرکار خانم هادیکاشی که با مهربانی موجبات این امر را فراهم آوردند نهایت سپاسگزاری را داریم و از خداوند متعال برای همه درگذشتگان شادی و آرامش روح خواهانیم.


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : ul in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47