شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

واریز عیدی برای تعدادی از معلولین

با احساس ترین سمفونی طبیعت را قلب می نوازد
تا بتوانیم دلنوازترین شعر مهربانی را بسراییم
و آنرا به قلب های همدیگر هدیه دهیم.

این هفته و از مکان گلریزان ویژه عید نوروز ۱۴۰۰ برای ۳۴ نفر از بیماران بی بضاعت مبتلا به معلولیت جسمی مبلغی به عنوان عیدی واریز گردید.
از همه شما مهربانان، بابت اعمال خداپسندانه تان نهایت سپاسگزاری را داریم.


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : ul in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47