شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

واریز مستمری بهمن ۹۹

محبت تنها کلیدیست که بی هیچ بهانه ای هر قفلی را باز میکند...

ماه گذشته با دستان پر مهر و محبت جناب آقای نورمحمدی عزیز توانستیم اندکی از اندوه خانواده های بیماران تحت پوشش بکاهیم. با همراهی ایشان برای ۸۷ خانواده تحت پوشش مؤسسه مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان بعنوان مستمری ماهیانه واریز گردید.
از خداوند متعال برای ایشان رزق روزافزون، سلامتی و نیک‌بختی خواهانیم


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : ul in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47