شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

اهدای میوه به مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست

miveh mrs jalilianسلامی پر از مهر
بر قلب هایی که جز عشق و دوست داشتن
چیزی نیاموخته اند...

از اینکه دست در دستان شما مهربانان دل هموطنان مان را شاد می کنیم، خداوند را شاکریم.
از طرف نیکوکار عزیز سرکار خانم تقوییان و به نیت پدر عزیزشان، مقداری میوه فصل شامل سیب و پرتقال برای فرزندان بی سرپرست مرکز نواب تهیه گردید که با همدلی و همراهی همیشگی سرکار خانم هادیکاشی میان این عزیزان توزیع شد.
از بانی این امر خداپسندانه نهایت سپاسگزاری را داریم و از خداوند متعال برای ایشان سلامتی و رزق روزافزون و برای همه درگذشتگان شادی روح خواهانیم.


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : ul in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47