شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

توزیع نان در منطقه کوره دولابی

nan koreh dolabiبی بهانه مهربان باشیم...

پنجشنبه گذشته، از طرف سرکار خانم محمودی و به نیت مادر عزیز (مرحومه حاجیه خانم صانع) تعداد ۱۰۰ عدد نان بربری صلواتی تهیه و میان خانواده های نیازمند و کارگران زحمتکش منطقه محروم خاورشهر کوره دولابی توزیع گردید. از بانی این امر خداپسندانه و سرکار خانم هادیکاشی که با همراهی همیشگی خود موجبات این امر را فراهم آوردند نهایت سپاسگزاری را داریم.
از خداوند متعال برای ایشان و همه شما خوبان رزق روزافزون و برای همه درگذشتگان شادی روح خواهانیم.


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : ul in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47