شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

اهدای لباس و توزیع غذا میان فرزندان بی سرپرست

محبت تنها کلیدیست که بی هیچ بهانه ای هر قفلی را باز میکند...

هفته گذشته از طرف بانوی نیکوکار سرکار خانم باوند، مقداری لباس و امروز نیز تعدادی ساندویچ تحویل مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست نواب گردید.
از خداوند متعال برای همه شما فرشتگان زمینی و ایشان سلامتی و روزق روزافزون خواهانیم


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : ul in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47