شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

تبریک تولد نیکوکاران اسفند ماهی در سال ۹۹

esfand98اسفند ماهی های عزيز و مهربان و خيرين محترم گروه:
جناب آقای داود علی نژاد
سرکار خانم سپيده خدادادی
جناب آقای محمود كيانی
سرکار خانم اكرم رسولی
جناب آقای عباس ظهوری
سرکار خانم حسنيه ناصری پور مقدم
سرکار خانم مريم وحدانی
سرکار خانم ثريا زنگنه
جناب آقای حسن حجتی
سرکار خانم الهام حاتمی
سرکار خانم مريم خليلی
سرکار خانم مريم لواسانی پور
جناب آقای كمال الدين شمس
سرکار خانم فروغ درزی
سرکار خانم زهرا محمدی
سرکار خانم سحر وصال
سرکار خانم نسیما نقدی
جناب آقای محمدرضا مكاری
سرکار خانم فاطمه تاجيك
سرکار خانم زهرا محمود بهروزی
سرکار خانم نرگس زهری
جناب آقای امين بذرافشان
جناب آقای محمد جواد خواجوی
جناب آقای مهدی تنابنده فرد
سرکار خانم مهين كميجانی
سركار خانم افشار
جناب آقای ابراهيم زاده
جناب آقای ارجمند
سركار خانم بزرگی
سرکار خانم مينا رضایی
سركار خانم حاجی رجبی
سركار خانم خلج
جناب آقای محمدی

به همه خيرين اسفند ماهی تبريك ميگوييم و اميدواريم كه هميشه كامران و پيروز باشيد.


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : ul in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47