شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

اهدای مرغ و نان از طرف خانم محمدی

morgh nan mrs mohamadiامروز روز زیبایی خواهد بود اگر
با اکسیر مهربانی اندوه از دل بزداییم
و با اعجاز لبخند شادی آفرین باشیم...

از طرف بانوی نیکوکار و همیشه همراه مؤسسه سرکار خانم محمدی باغشاهی مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ تومان جهت تهیه نان برای خانواده ها و فرزندان استان هرمزگان واریز گردید. همچنین از طرف ایشان تعداد ۱۰ عدد مرغ برای مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست اندرزگو تهیه و ارسال گردید.
از درگاه خداوند متعال برای ایشان و همه شما خوبان طلب سلامتی و رزق روزافزون داریم.


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : ul in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47