شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

اهدای لبنیات

mast doghسلامی پر از مهر
بر قلب هایی که جز عشق و دوست داشتن
چیزی نیاموخته اند...

به لطف و حمایت های همیشگی سرکار خانم آزادگان برای مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست نواب اقلام خوراکی شامل (۴ گالن دوغ سنتی، ۵ دبه ماست سنتی و یک گالن ۲۰ کیلویی شور مخلوط) تهیه و با همدلی و همراهی سرکار خانم هادیکاشی میان این عزیزان توزیع گردید.
از خداوند متعال برای ایشان و جناب آقای حامد مدیریت لبنیات گلپایگانی طلب خیر و برکت داریم.
سلامت و پیروز باشید


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : ul in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47