شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

پیام تشکر شایان عزیز

قلب های مهرباتان سرشار از آرامش...

پیام تشکر شایان عزیز از فرزندان ایتام استان چهارمحال و بختیاری که از نیکوکار گرامی سرکار خانم فاطمه.م جهت تهیه ماشین لباسشویی برای خانواده اش
همواره سپاسگزار سخاوت شما فرشتگان زمینی هستیم که وسیله ای برای محقق شدن آرزوهای کوچک فرزندانمان هستید.