شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

تهیه هدیه تولد برای فرزند معنوی

mr oroujiایمان داشته باش
که کمترین مهربانیها
از ضعیفترین حافظه ها
پاک نمیشود...

زهرا.د از فرزندان ایتام استان خراسان شمالی و تحت پوشش مؤسسه می باشد. به مناسبت تولد دختر عزیزمان از طرف حامی معنویشان جناب آقای اوروجی هدیه ای برایشان و برادرشان (پالتو دخترانه، لباس ورزشی پسرانه، دستکش و گل سر) تهیه و ارسال گردید.
از خداوند متعال برای همه شما خوبان نیکوکار طلب سلامتی و برکت داریم.