شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

تهیه بخاری برای امیرحسین عزیز

bokhariامروز از عشق بگوییم تا تمام راهها به دوست داشتن ختم شوند...
از امید بگوییم تا در دلها نور امید باشیم..‌.

امیرحسین.ح از فرزندان ایتام استان خراسان شمالی و عضو در طرح سعادت فرزندان همکلاس می باشد. متأسفانه امیرحسین عزیز از بدو تولد دچار معلولیت بوده است. امروز به لطف و سخاوت نیکوکار عزیزی که تمایل نداشتند نامشان اعلام شود، یک دستگاه بخاری برای خانواده پسر خوبمان تهیه و ارسال گردید.
سپاسگزار مهربانی شما فرشتگان زمینی هستیم که همواره همراهمان هستید