شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

تهیه تنقلات برای فرزندان بی سرپرست

tanagholat mr azadiیک دنیا عشق، یک دریا مهربانی...

سپاسگزار قلب های مهربان شما هستیم. به لطف نیکوکاران گرامی آقایان آزادی و ایرانشاهی، مقداری تنقلات برای مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست مرکز نواب تهیه و با همکاری و مهربانی همیشگی سرکار خانم هادیکاشی تحویل این عزیزان گردید.
از خداوند متعال برای ایشان و همه شما خوبان طلب خیر و برکت داریم