شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

تحویل گوشی هوشمند به زهرا و فاطمه عزیز

mobile fatemeh zahraمهربان که باشی هرکجا باشی، در خاطره ها می مانی...
زهرا و فاطمه.ن از فرزندان ایتام استان خراسان شمالی هستند. چندی پیش به کمک نیکوکاران گرامی آقایان منزوی و دکتر اطمینان و سرکار خانم امیدی برای این عزیزان یک دستگاه گوشی هوشمند تهیه و تحویل ایشان شده بود.